Тема: "Екологична устойчивост на поземлените ресурси"

Дата: 30 юни 2023 г. (петък)

Начален час: 9:30 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Място на провеждане: гр. Шумен, ул. "Цар Освободител" № 99, ет.1 (офис на НССЗ - ТОО Шумен)

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Шумен и Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

По време на семинара участниците ще се запознаят с добри практики за запазване на почвената влажност и намаляване необходимостта от напояване. Присъстващите ще получат информация за поддържане и изграждане на разнообразен ладшафт за подобряване на биоразнообразието.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Добри практики за запазване на почвената влажност и намаляване нуждата от напояване;
  • Разнообразен ландшафт за подобряване на биоразнообразието;
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с може да се свържете с: г-жа Галина Маринова (координатор на ТОО - Шумен на НССЗ), тел.: 0885 842 472, е-mail: shumen.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!