Тема: „Интегриране на пчеларските стопанства чрез сдружения и кооперативи - важни аспекти като възможност за подобряване на пазарните им позиции"

Дата:  28 февруари 2024 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Русе, пл. "Свобода" № 6, ет. 6, зала "Свети Георги" (сградата на Областна администрация - Русе)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Русе и Русенски университет "Ангел Кънчев"

По време на семинара участниците ще бъдат запознати с причините за формиране на интеграционните взаимоотношения, какво представляват сдружението и кооперативът. Ще бъде представен модел на организационна структура на маркетинг кооператив.

Присъстващите ще бъдат информирани за изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Причини за формиране на интеграционни взаимоотношения. Видове и модел на организационна структура на маркетинг кооператив
  • Добри практики в резитбените операции при ябълки и круши

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Деница Гаджева, гл. експерт в ТОО - Русе, тел.: 0885 074 178, електронен адрес: rousse.m@naas.government.bg .

   Очакваме Ви!

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!