Тема: "Иновативни решения за сигнализация на агроклиматичните условия   в лозови масиви"

Дата: 23 ноември 2023 г. (четвъртък)

Начален час: 10:45 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Място на провеждане: Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ -  гр. Ямбол, ул. “Милин камък“ № 6

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис – Ямбол и Аграрен университет - Пловдив

По време на семинара участниците ще се запознаят с някои съвременни средства за сигнализация на климатичните промени и приложението на климатичните данни по фенофазите на лозата. Ще научат повече за автоматичните метеостанции, които в реално време информират за метеорологичните условия и състоянието на почвата в земеделските полета. Ще бъдат представени интересни примери от практиката.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г., както и за възможностите за подпомагане на малките стопанства и младите земеделски стопани по интервенции от СПРЗСР 2023 - 2027 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

Средства за сигнализиране на климатичните промени,

Приложение на климатичните данни по фенофазите на лозата,

Приложение на метеостанциите в сътрудничество с моделите за болести,

Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г. Възможности за подпомагане на малките стопанства и младите земеделски стопани по интервенции от СПРЗСР 2023 - 2027 г.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с г-жа Зоя Тодорова (експерт координатор на ТОО - Ямбол на НССЗ), тел.: 0888 383 074, е-mail:  yambol.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!