Тема: "Нормативни изисквания при попълване и водене на дневниците за растително защитни мероприятия. Правила за добра растителнозащитна практика"

Дата: 29 август 2023 г. (вторник)

Начален час: 09:00 ч.

Краен час: 11:30 ч.

Място на провеждане: гр. Видин, ул.Рибарска 12,  в залата на БАБХ - Видин

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) – Видин и Областна дирекция по безопасност на храните - Видин

По време на семинара Участниците ще се запознаят с изискванията за начина на попълване и водене на дневниците за растително защитни мероприятия и работа с разрешените препарати и начини на приложение за ефективна растителна защита на културите.

По време на втората част на семинара лекторите от НССЗ ще обърнат внимание на някои актуални теми от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г. Земеделските стопани ще бъдат запознати с интервенцията Стартова помощ за млади  земеделски стопани в селското стопанство.

  Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Указания за попълване и водене на дневниците за растително защитни мероприятия,
  • Разрешени препарати и начини на приложение за ефективна растителна защита,
  • Стратегически  план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023 – 2027 г. - актуални възможности за подпомагане на земеделските производители.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с г-н Емил Балкански (координатор на ТОО - Видин на НССЗ), тел.: 0888 818 076, е-mail: vidin.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!