Тема: „Повишаване на дигиталните умения на земеделските стопани – изисквания и прилагане в практиката, в т.ч. очертаване на земеделски парцели през Системата за електронни услуги (СЕУ)"

Дата:  14 юни 2024 г. (петък)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:00 ч.

Място на провежданегр. Видин, ул. „Рибарска“ №  12, ет.1 (залата на Българска агенция по безопасност на храните – Видин)

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието - Териториален областен офис - Видин и Общинска служба по земеделие (ОСЗ) - Видин

По време на срещата участниците ще се запознаят с начина на попълване на заявление по директни плащания, изчертаване на блок на земеделското стопанство (БЗС)/земеделски парцел по избран кадастрален имот и с повече от един кадастрален имот, разделяне и обединяване на БЗС, изрязване на кадастрален имот по БЗС и редактиране на БЗС в СЕУ, както и деклариране на култури, заявяване на схеми и мерки, прикачване на файлове към заявление за подпомагане, електронно подаване на заявлението чрез СЕУ.

Ще бъде  представено изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2.

За допълнителна информация: г-н Емил Балкански (координатор на ТОО - Видин) на тел.: 0888 818 076 и електронна поща: vidin.m@naas.government.bg .

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!