Тема: "Пролетно развитие на пчелните семейства"

Дата: 12 март 2023 г. (неделя)

Място на провеждане:  гр. Смолян, бул. „България“ № 3А залата на х-л „Кипарис Алфа“

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Смолян и Селскостопанска академия, Институт по тютюна и тютюневите изделия

По време на семинара: : участниците ще се запознаят с основните методики и правила за пролетното развитие на пчелните семейства, с прилагане на добри практики и подготовка за оползотворяване на медоносните ресурси в района на пчеларстване. 

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Подготовка на пчеларя и на пчеларския инвентар за пролетното развитие на пчелните семейства;
  • Подготовка на пчелните семейства за пролетното им развитие; 
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2.   

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Мариана Неделева (експерт координатор на ТОО - Смолян на НССЗ), тел.: 0885 848 238, е-mail: smolian.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!