Тема: "Иновативни практики в пчеларството"

Дата: 14 септември 2023 г. (четвъртък)

Начален час: 11:00 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Място на провеждане: гр. Долни Дъбник, обл. Плевен – пчелин на земеделски стопанин Недялко Вълчинковски

За улеснение на участниците: Кметство на гр. Долни Дъбник – 10:45 часа

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) – Плевен и Институт по животновъдни науки – Костинброд към Селскостопанска академия

По време на семинара участниците ще се запознаят със зимната вентилация на пчелното кълбо, както и със зазимяването на пчелните семейства и изправеното зимуване на фарарови корпуси. 

Във втората част на събитието присъстващите ще бъдат запознати с възможностите за подпомагане по интервенциите II.Д.1. „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ и II.Д.2. „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г.

  Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Съвременни схващания, относно зимната вентилация на пчелното кълбо;
  • Демонстрация на зазимяване на пчелните семейства и изправено зимуване при фарарови кошери;
  • Възможности за подпомагане на земеделските стопани по интервенциите II.Д.1. „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ и II.Д.2. „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023 - 2027 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Валя Вълова (координатор на ТОО - гр. Плевен на НССЗ), тел.: 0884 593 478, електронна поща pleven.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!