Тема: „Нови български сортове лавандула"

Дата:  18 юни 2024 г. (вторник)

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 12:45 ч.

Място на провежданеопитното поле в гр. Джебел на Опитна станция по земеделие в Източните Родопи (ОСЗИР) -  Кърджали

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис – Кърджали, Опитна станция по земеделие в Източните Родопи (ОСЗИР) - Кърджали и Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) - Казанлък към Селскостопанска академия  

По време на срещата участниците ще се информират за подходящите за отглеждане в Източните Родопи сортове лавандула. Ще се запознаят с основните качества на новите български сортове Жанета, Тереза и Дея, както и с особеностите в технологията им на отглеждане. По време на демонстрацията присъстващите ще имат възможност да разгледат сортиментовото насаждение от лавандула в опитното поле.

Ще бъде представено изпълнението на одобрени проекти по ПРСР 2014-2020 г. и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2, както и очакваните условия за подпомагане по интервенциите „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ и „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от СПРЗСР 2023 - 2027 г.

За допълнителна информация:: г-жа Мария Белева (гл. експерт в ТОО - Кърджали) на тел.: 0885 566 918 и електронен адрес: kurdjali.m@naas.government.bg.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!