Тема: "Нови моменти и подходи при създаването и отглеждането на лавандула"

Дата: 27 юни 2023 г. (вторник)

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Място на провеждане: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. “Освобождение” № 49 в залата на Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) - гр. Казанлък (теоретична част). Демонстрацията ще се проведе на опитното поле на ИРЕМК (в близост до сградата на института)

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис Стара Загора и Институт по розата и етерично - маслените култури – гр. Казанлък, Селскостопанска академия

По време на семинара участниците ще бъдат информирани за новостите в процеса на създаване и отглеждане на лавандула и ще научат кои сортове са подходящи за отглеждане в България. Ще разберат каква е технологията на отглеждане, начина на селекция и какви са основните качества на отделните сортове. Присъстващите ще имат възможност на място да разгледат част от създадените в ИРЕМК сортове.

По време на втората част на събитието присъстващите ще бъдат информирани за очакваните условия за подпомагане по интервенциите „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ и „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023 - 2027 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Нови моменти и подходи при създаването и отглеждането на лавандула
  • Дискусия и представяне на мнения и въпроси от участниците
  • Очаквани условия за подпомагане по интервенциите „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ и „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от СПРЗСР 2023-2027 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-н Ганчо Ганчев (координатор на ТОО – Стара Загора на НССЗ, тел.: 0885 859 020, е-mail: stara_zagora.m@naas.government.bg

Програмата и поканата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!