Тема: "Съвременни технологични решения в зеленчукопроизводството и овощарството – растително здраве, превенция на културите и реколтата от тях"

Дата: 4 юли 2023 г. (вторник)

Начален час: 09:25 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Място на провеждане: Клуб на пенсионера, с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, пл. „Съединение“ (теоретична част) и демонстрация в стопанството на земеделски стопанин „ВЕНИ-ТОТЕВИ“ ЕООД - с. Първомайци, общ. Горна Оряховица

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Велико Търново, Аграрен университет - Пловдив и Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Велико Търново

По време на семинара участниците ще се запознаят със съвременните технологични решения при опазване на растителното здраве, превенцията на културите и реколтата от тях /картофи, домати, краставици, пипер, зеле и др./, нормативните изисквания и съвременни технологични решения при растителната защита и превенцията на овощните култури.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 по ПРСР 2014-2020 г., както и възможностите за подпомагане на малките стопанства и младите земеделски стопани по СПРЗСР 2023-2027 г.  

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Съвременни технологични решения в зеленчукопроизводството- растително здраве, превенция на културите и реколтата от тях;
  • Основни нормативни изисквания и съвременни технологични решения при растителната защита и превенцията на овощните култури и реколтата от тях;
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 по ПРСР 2014-2020 г. Възможности за подпомагане на малките стопанства и младите земеделски стопани по СПРЗСР 2023 – 2027 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-н Деян Дончев, експерт-координатор на ТОО Велико Търново на НССЗ, тел. за връзка: 0887867374; e-mail: veliko_turnovo.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!