Тема: "Зеленчукопроизводство в преход към биологично производство"

Дата: 7 септември 2023 г. (четвъртък)

Начален час: 09:30 ч.

Краен час: 12:00 ч.

Място на провеждане: зеленчуковата градина на земеделския стопапин Любомир Маринов (с. Стефаново, общ. Ловеч, обл. Ловеч)

За улеснение на участниците: среща в 9:00 ч. пред магазина в новата част на с. Стефаново, общ. Ловеч

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) – Ловеч, НССЗ и земеделските производители г-н Любомир Маринов и г-жа Диляна Николова

По време на семинара участниците ще се запознаят с цялостния процес от производството на разсад, видове обработка на почвата до реализация на продукцията, договори и възможни пазари. Присъстващите ще научат какви са трудностите и спецификата на прехода към биологичното зеленчукопроизводство и ще разберат повече за съвременната механизация в стопанството. По време на втората част на събитието присъстващите ще бъдат информирани за необходимите документи за подготвяне на искане за плащане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г., а също и с възможностите за подпомагане на малки стопанства и млади земеделски стопани по СПРЗСР 2023-2027 г.

  Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Биологично производство на зеленчуци, разсади, борба с вредителите, обработка на почвата и възможности за механизация в стопанството;
  • Реализация на готова продукция от зеленчукопроизводство, видове договори и пазари;
  • Необходими документи за подготвяне на искане за плащане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г. Възможности за подпомагане на малки стопанства  и млади фермери от СПРЗСР 2023-2027 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Светлана Христова (мл. експерт в ТОО - Ловеч на НССЗ), тел: 0887896979, имейл: lovech.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!