Тема: „Системи и добри практики в резитбените операции при отглеждане на трайни насаждения - сливи"

Дата:  1 март 2024 г. (петък)

Място на провеждане: кметство на с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Разград и Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

По време на семинара участниците ще се запознаят с основните принципи и добрите практики при резитбата за формиране и плододаване  на костилков  овощен  вид – слива.

Присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР. Ще получат информация за изискванията, които трябва да спазват, ако са кандидати или бенефициенти на интервенции от директните плащания, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., касаещи  стопанства  с трайни насаждения.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Демонстрация на резитба за формиране и плододаване на сливови овощни насаждения. Добри практики
  • Демонстрация на подмладяваща резитба на стари овощни насаждения (продължение)

За допълнителна информация се свъжете с експертите от ТОО - Разград, тел.: 0888 890 622 и 0889 013 720, електронен адрес: razgrad.m@naas.government.bg .

   Очакваме Ви!

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!