Тема: "Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти. Мерки за биосигурност в животновъдните стопанства"

Дата16 юни 2023 г. (петък)

Начален час: 11:00 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Място на провеждане: Читалище „Отец Паисий-1928“ с. Трапоклово, общ. Сливен, обл. Сливен

Събитието се организира от  Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Сливен и Българска агенция по безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Сливен

По време на семинара участниците ще се запознаят със зоохигиенните изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни. Ще бъде представена информация за мерките за биосигурност в животновъдните обекти.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР и с възможностите за подпомагане на животновъдите по интервенциите разписани в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните за отглеждане на селскостопански животни
  • Мерки за биосигурност в животновъдните стопанства
  • Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР. Възможности за подпомагане на животновъдите по интервенциите в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Юлия Енчева - координатор на ТОО Сливен на НССЗ, тел.: 0888 890 722, е-mail: sliven.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!