Тема: "Защо умират пчелите?"

Дата: 02 март 2023 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Русе, пл. "Свобода" 6, зала „Свети Георги“,  (сградата на Областна администрация - Русе)

Начален час: 13:00 ч.

Краен час: 15:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ -  Русе) и Аграрен университет – Пловдив и  Сдружение „Пчелари Русе“

По време на семинара:  участниците ще се запознаят с основните причини за повишена смъртност на пчелните семейства в настоящия момент и с последствията от  генетичното замърсяване. По време на събитието  гостите, ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на земеделските стопанства отглеждащи пчелни семейства.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Причини за повишената смъртност на пчелните семейства
  • Генетично замърсяване на местните медоносни пчели и последиците от това
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2.

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Деница Гаджева  (координатор на ТОО - Русе на НССЗ), тел.: 0885 074 178,   е-mail: rousse.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!