Тема: "Производство на пчелни майки"

Дата: 17 март 2023 г. (петък)

Място на провеждане:  гр. Смолян, бул. „България“ № 3А залата на х-л „Кипарис Алфа“

Начален час: 18:00 ч.

Краен час: 20:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Смолян и Селскостопанска академия - Институт по животновъдни науки – Костинброд

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните изисквания и методи при майкопроизводството в личния пчелин, с правилата за създаване и поддържане на нуклеусно пчелно стопанство.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Особености и методи при производството на пчелни майки в личния пчелин;
  • Създаване и поддържане на нуклеусно пчелно стопанство; 
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2.   

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Мариана Неделева (експерт координатор на ТОО - Смолян на НССЗ), тел.: 0885 848 238, е-mail: smolian.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!