Тема: "Регистрация на животновъдни обекти. Обезщетяване на стопани на животни при ликвидиране на огнища на заразни болести. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани"

Дата: 14 декември 2022 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Хасково, сградата на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), бул. Освобождение № 57

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Хасково и Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Хасково

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните дейности, които е необходимо да извършат земеделските стопани при регистрацията на животновъдните обекти, както и необходимите за това документи и нормативни изисквания, които следва да бъдат изпълнени. Освен това лекторите от ОДБХ ще представят условията и реда за обезщетяване на стопани на животни при ликвидиране на огнища на заразни болести.

По време на втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на младите земеделски стопанства по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., както и дейностите и ролята на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Регистрация на животновъдни обекти
  • Обезщетяване на стопани на животни при ликвидиране на огнища на заразни болести
  • Възможности за подпомагане на младите земеделски стопанства по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. – дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани

За допълнителна информация и въпроси: г-н Димитър Попов (координатор на ТОО – Хасково на НССЗ), тел: 0882 370 722, имейл: haskovo.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!