Тема: "Резитби за плододаване и подмладяване на костилкови  и семкови овощни видове"

Дата: 10 март 2023 г. (петък)

Място на провеждане:  с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик - демонстрация в овощната градина  на земеделски стопанин Никола Лазаров

За улеснение на участниците: среща пред кметството на с. Козарско, общ. Брацигово в 10.00 ч.  

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Пазарджик) и Аграрен университет - гр. Пловдив

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните принципи при резитбата за плододаване при праскови и ябълки, както и с резитбата за подмладяване при костилкови и семкови насаждения – праскови и ябълки.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Резитба за плододаване и подмладяване на костилкови овощни видове - праскови;
  • Резитба за плододаване и подмладяване на семкови овощни видове - ябълки;
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Станимир Стефанов (експерт в ТОО-Пазарджик на НССЗ), тел.: 0887 607 478, е-mail: pazardjik.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!