Тема: „Актуални технологични решения в зеленчукопроизводството. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани”

Дата: 30 ноември 2022 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, ет. 1 – зала на Габровска търговско-промишлена палата

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Събитието се организира от  Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Габрово и Аграрен университет - гр. Пловдив

По време на семинара: участниците ще се запознаят с актуални технологични решения в зеленчукопроизводството,  в това число изисквания към екологичните фактори и технология на отглеждане на полски домати и пипер и оранжерийни домати и салата. Ще бъдат представени и добри практики при биологично отглеждане на оранжерийни зеленчуци.

По време на втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационно-обучителен семинар са следните:

  • Изисквания към екологичните фактори и технология на отглеждане на полски домати и пипер
  • Изисквания към екологичните фактори и технология на отглеждане на оранжерийни домати и салата
  • Възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

За допълнителна информация и въпроси: Даниел Денчев (експерт-координатор на ТОО - Габрово на НССЗ), тел. за връзка:   0882 858922; e-mail: gabrovo.m@naas.government.bg.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!