Тема: „Добри практики при хранене в млечното овцевъдство“

Дата: 20 октомври 2022 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Перник, площад „Кракра” № 1, ет. 9 - Синдикален дом, залата на Научно-технически съюзи /НТС/

Начален час: 13:00 ч.

Краен час: 16:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Перник и Асоциация за развъждане на Брезнишка овца /АРБО/

По време на семинара: участниците ще се запознаят с факторите, влияещи върху млечната продуктивност при овцете; с основните хранителни вещества, от които имат нужда животните и кои са подходящите фуражи за тях. Ще бъдат запознати с принципа на съставяне на пълноценни дажби за осигуряване на висока продуктивност при овцете през различните периоди на продуктивния цикъл.

Във втората част на семинара присъстващите ще получат информация за възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

►  Фактори, влияещи върху млечната продуктивност при овцете

► Основни хранителни вещества и подходящи фуражи

► Съставяне на пълноценни дажби за осигуряване на висока продуктивност при овцете

► Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Сашка Станимирова (експерт в ТОО - Перник на НССЗ), тел.: 0889 906 784, е-mail: pernik.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!