Тема: „Есенни грижи при пчелите. Актуални болести и възможности за профилактика“

Дата: 03 октомври 2022 г. (понеделник)

Място на провеждане: с. Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч - в пчелина на земеделски стопанин Марин Венков

Начален час: 11:00 ч.

Краен час: 15:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Ловеч) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки - Костинброд)

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с основните грижи при зазимяване на пчелните семейства, както и с профилактиката и лечението на болестите Азиатска нозематоза и Вароатоза.

По време на втората част на семинара ще бъде обърнато внимание на възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Есенни грижи при пчелите

► Актуални болести по пчелите и възможности за тяхната профилактика и лечение

- Азиатска нозематоза 

- Вароатоза

► Възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Милка Нанова (координатор на ТОО - Ловеч на НССЗ), тел: 0887 896 979, имейл: lovech.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!