Тема: „Грижи за овцете през периода на бременност – гаранция за успех и висока продуктивност“

Дата: 21 септември 2022 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Монтана, бул. „Трети март“ 74, ет. 6, залата на Областна дирекция - Монтана на ДФ „Земеделие“

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Монтана) и Земеделски институт - Стара Загора

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните грижи при овцете през отделните стадии в периода на бременност и ще получат препоръки за избягване на често допускани грешки. По време на семинара ще бъдат представени добри практики при храненето и отглеждането на бременни овце. 

Във втората част на семинара участниците ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за развитие на млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014- 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:
►  Грижи за овцете през периода на бременност

►  Добри практики при храненето на овцете през периода на бременност

► Най-често допускани грешки при отглеждането на овцете през бременността

► Възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за развитие на млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Григорий Димов (гл. експерт в ТОО - Монтана на НССЗ), тел.: 0885 835 745, е-mail: montana.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!