Тема: „Иновации в аграрния сектор за малки стопанства"

Дата: 28 октомври 2022 г. (петък)

Място на провеждане: Областна администрация гр. Пазарджик и земеделски стопанства в гр. Перущица; обл. Пловдив

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 15:00 ч. (земеделски стопанства в град Перущица обл. Пловдив)

Събитието е организирано от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - гр. Пазарджик, Областна администрация гр. Пазарджик и Фондация „ Земята – източник на доходи“ гр. Пловдив

По време на семинара:  частниците ще научат какви са възможностите за инвестиции свързани с изграждане/модернизиране и оборудване в земеделски стопанства, за това какви са видовете автоматизираните/роботизирани системи, които се използват в отделните фази при отглеждане на земеделски култури. Ще бъдат информирани са видовете превенции на неблагоприятни метеорологични явления (слани, градушки и др.), а и на болести и неприятели, вкл. и за прилежащия към тях софтуер, метеорологични станции, автоматични управления, контролери, датчици, уреди за контрол и др. По време на втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.  и приема на проектни предложения през 2022 г. Всички горепосочени теми ще бъдат представени в сградата на Областна администрация град Пазарджик.

Трета част на семинара ще продължи под формата на демонстрация в земеделски стопанства в землището на гр. Перущица, област Пловдив, където ще бъде представено практическото приложение на метеорологични станции, автоматични управления, контролери и др.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Инвестиции свързани с изграждане, модернизиране и оборудване в земеделските стопанства

  • автоматизирани/роботизирани системи използвани в отделните фази при отглеждане на земеделските култури;
  • софтуер прилежащ към съответните автоматизирани системи.

► Очаквани промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.1„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.  за прием на проектни предложения през 2022 г.

► Демонстрация за практическото приложение на метеорологични станции, автоматични управления, контролери, датчици и уреди за контрол, съоръжения и оборудване за превенция от слани, градушки, системи за защита от вредители със сходно предназначение.

За допълнителна информация и въпроси: г-н Александър Туйков - ТОО Пазарджик; е-mail: pazardjik.m@naas.government.bg  тел. 0886994210

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!