Тема: „Иновативни решения при реализацията на селскостопанска продукция“

Дата: 29 септември 2022 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Велико Търново, ул. „Цар Тодор Светослав“ № 15 - залата на хотелски комплекс „Алегро“

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Велико Търново) и Нов български университет - гр. София

По време на онлайн семинара:  участниците ще се запознаят с факторите влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти, за особеностите на търсенето и предлагането. Ще научат още за поведението на потребителите и производителите, а също и различни приложения на дигитални технологии при реализацията на продукцията.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г. и за условията за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Фактори влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти. Видове пазари и конкуренция. Маркетинг и реклама

► Иновативни решения при реализацията на селскостопанска продукция. Използване на дигитални технологии при реализацията на продукцията. Основни канали за реализация на селскостопанска продукция

► Възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г.  

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: : г-н Деян Дончев (гл. експерт в ТОО - Велико Търново на НССЗ), тел.: 0887 867 374, е-mail: veliko_turnovo.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!