Тема: „Новости в биологичната растителна защита в овощарството. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани"

Дата: 02 декември 2022 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Русе, бул. „Придунавски“ № 22, хотел „Рига“, зала № 3 (до рецепцията)

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 12:45 ч.

Събитието се организира от  Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Русе)

По време на семинара: участниците ще се запознаят с новости в биологичната растителна защита в овощарството и производството на чиста и по-качествена продукция. Ще получат информация по отношение на биологични средства за контрол на болестите и неприятелите в овощната градина и опазване на околната среда.  

По време на събитието стопаните отглеждащи трайни насаждения и заинтересованите лица, ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на земеделските стопанства по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационно-обучителен семинар са следните:

  • Основни аспекти свързани с новостите и технологията за биологична растителна защита в овощарството
  • Биологични средства за контрол на болестите
  • Биологични средства за контрол на неприятелите
  • Възможности за подпомагане на земеделските стопанства по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Деница Гаджева  (координатор на ТОО - Русе на НССЗ), тел.: 0885 074 178,   е-mail: rousse.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!