Тема: „Oсновни аспекти за поддържане на здрави и силни пчелни семейства за главната паша“

Дата: 17 май 2022 г. (вторник)

Място на провеждане: гр. Сливен, ул. „Банско шосе“ № 12 - залата на „Информационен център по животновъдство” (до сградата на Селекционен център по животновъдство)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Сливен) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд)

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с хранене, гледане и лекуване на пчелите преди главната паша, както и с мерките непосредствено преди и по време на главната паша, с цел по-пълното й оползотворяване.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с възможностите за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:
►  Хранене, гледане и лекуване на пчелите преди главната паша;
► Мерки непосредствено преди главната паша и по време на главната паша за по-пълното й оползотворяване;
► Възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Юлия Енчева (гл. експерт в ТОО – Сливен на НССЗ), тел.: 0888 890 722, е-mail: sliven.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!