Тема: "Проблеми с опрашването при плододаващи лозя и средство за превенция. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани"

Дата: 16 ноември 2022 г. (сряда)

Място на провеждане: с. Лозенец; община Стралджа, област Ямбол

За улеснение на участниците: среща в центъра на с. Лозенец, 10:00 - 10:20 ч.

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 12:45 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието и Аграрен университет Пловдив

По време на семинара: участниците ще придобият теоретико-практически представи за  необходимите ръчни, механизирани и химични средства за борбата с неблагоприятните климатични промени. Както и влиянието, което оказва върху процесите свързани с цъфтежа, опрашването и оплождането на цветовете при лозата в трета фаза от вегетационният период на развитие.

По време на втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на младите земеделски стопанства по предстоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., както и дейностите и ролята на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Средства за сигнализиране на климатичните аномалии по време на цъфтежа.
  • Приложение на зелените резитби операции преди и след цъфтежа на лозата.
  • Приложение на микро и макро елементи преди и след цъфтежа за преодоляване на проблеми с цъфтежа. 
  • Възможности за подпомагане на младите земеделски стопанства по настоящия прием по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г – дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Зоя Тодорова (координатор на ТОО - Ямбол на НССЗ)  тел.: 0889 807 969, е-mail: yambol.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!