Тема: ,,Пролетно развитие на пчелните семейства -подбуждане, подхранване и размножаване“

Дата: 9 май 2022 г. (понеделник)

Място на провеждане: гр. Попово, обл. Търговище, ул. ,,Александър Македонски“ № 4, сградата на Браншови пчеларски съюз - Попово

Начален час на семинара: 10:00 часа

Краен час на семинара: 13:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - Търговище) и Тракийски университет - Стара Загора

По време на семинара: участниците ще се запознаят със спецификата на пролетното развитие на пчелните семейства, тяхното подхранване и подготовка за главната паша, и последващото им размножаване.

Ще бъде обърнато внимание и на възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Пролетно подбуждане на пчелните пчелните семейства

► Пролетно подхранване на пчелните семейства

► Размножаване на пчелните семейства

► Възможности за подпомагане на земеделските стопани по по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Бернар Сюлейманов (експерт от ТОО - Търговище на НССЗ), тел.: 0889 589 530, e-mail:  turgovishte.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!