Тема: „Растително здраве, заплахи и превенции при отглеждане на зеленчукови култури – главесто зеле и праз“

Дата: 19 октомври 2022 г. (сряда)

Място на провеждане: стопанството на земеделски стопанин Иван Неделчев в с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик

За улеснение на участниците: среща пред кметството в с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик в 10:00 ч. на 19.10.2022 г.

Начален час: 11:00 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Пазарджик и Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Пазарджик.

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните агротехнически мероприятия свързани с избора на площи и подготовка на почвата за отглеждането на главесто зеле и праз в рамките на малко земеделско стопанство, също така  ще  получат информация свързана с основни елементи от системата за интегрирана растителна защита като наблюдение, превенция и контрол на икономически важни вредители по тези култури.

Във втората част на семинара участниците ще получат информация за възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. през очакваният прием тази година.

Основните теми на информационния семинар са следните:
►  Основни агротехнически мероприятия при отглеждането на главесто зеле и праз

►  Ключови моменти свързани с наблюдение, превенция и контрол на икономически важни вредители по главесто зеле и праз

► Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-н Александър Туйков (координатор на ТОО - Пазарджик на НССЗ), тел.: 0886 994 210 и г-н Станимир Стефанов (ст. експерт в екипа на ТОО - Пазарджик  на НССЗ), тел.: 0887 607 478, е-mail: pazardjik.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!