Тема: „Специфични изисквания за директни доставки на суровини и храни от животински произход. Регистрация на животновъден обект и дейности при ликвидиране на огнища на заразни болести. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани"

Дата: 15 декември 2022 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Видин, ул. „Рибарска“ № 12, етаж 1

Начален час: 09:00 ч.

Краен час: 11:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/- Видин) и Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Видин

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните дейности, които е необходимо да извършат земеделските стопани при регистрацията на животновъдните обекти и с документите и нормативни изисквания. Ще бъдат разяснени задължителните дейности  при ликвидиране на огнища на заразни болести. За присъстващите, особено за малките земеделски стопани интерес ще представляват разясненията, относно специфичните изисквания при директни доставки на храни и суровини от животински произход.

По време на втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на младите земеделски стопанства по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., както и дейностите и ролята на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Изисквания за регистрация на животновъден обект и дейности при ликвидиране на огнища на заразни болести 

- Специфични изисквания за директни доставки на суровини и храни от животински произход

  • Възможности за подпомагане на младите земеделски стопанства по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. – дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани

За допълнителна информация и въпроси: г-н Емил Балкански (координатор на ТОО - Видин на НССЗ), тел: 0888 818 076, имейл: vidin.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!