Тема: "Зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани"

Дата: 20 декември 2022 г. (вторник)

Място на провеждане: : гр. Своге, обл. Софийска, Читалище „Градище 1907“ – малка зала

Начален час: 11:00 ч.

Краен час: 13:15 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - София област)

По време на семинара: участниците ще се запознаят с общите ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания, вкл. мерки за биосигурност  към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни, съгласно актуалната в момента нормативна база в страната.

По време на втората част на семинара присъстващите ще получат ценни съвети относно възможностите за подпомагане на земеделските стопанства по подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Действаща нормативна уредба в страната

  • Изисквания към животновъдните стопанства, идентификацията на животните;
  • Регистрация на животновъдните обекти

► Подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-н Пламен Банчев, главен експерт в ТОО София, тел: 0885832550, имейл: sofia_oblast.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!