Тема: "Pезитби за формиране при млади сливови насаждения. биологична растителна защита при отглеждане на сливи"

Дата: 23.03.2022 г. (сряда)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Място на провеждане: Стопанството на земеделски стопанин Илиян Петров в гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик

Място и час на срещата за демонстрацията: Пред кметството в с. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик , 10:00 ч., 23.03.2022 г. (сряда)

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието и земеделски стопанин Владимир Гочев с подкрепата на проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020 в рамките на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци".

Цел на семинара-демонстрация:

Разпространение на знания  и информация в сферата на намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци в т.ч. по отношение на биологична растителна защита при насаждения от сливи, както и разпространение на знания и информация по отношение на основните принципи при резитби за формиране на короната при млади сливови насаждения.  

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Основни аспекти свързани с технологията за биологична растителна защита при насаждения от сливи;
  • Основни принципи при резитби за формиране на короната при млади сливови насаждения;
  • Подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

За допълнителна информация и въпроси 

г-н Станимир Стефанов - член на екипа на НССЗ за изпълнение на проект NEFERTITI и координатор на хъб България на мрежа № 9 по проекта или г-н Алексанъдр Туйков- главен експерт координатор на ТОО – Пазарджик  на НССЗ.

Електронна поща: pazardjik.m@naas.government.bg

Тел.: 0887 607 478; 0886 994 210

Участието в демонстрацията е безплатно  и е без предварителна регистрация!

Програма и покана и прессъобщение за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!