На 10 юли 2019 г. в гр. Лозница, обл. Разград се проведе петият пореден Фестивал на малината. Събитието бе организирано от Българска асоциация на малинопроизводителите и био ягодоплодните .

Фестивалът бе открит от Министъра на земеделието, храните и горите - г-жа Десислава Танева.

На събитието присъстваха земеделски стопани,  които представиха своята продукция (малини, къпини, ягоди, боровинки) представители на фирми за производство на продукти за торене, представители на фирми за производство на посадъчен материал от малини по метода Ин витро и други.

Експертите на НССЗ представиха дейността на Службата по проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации“ (NEFERTITI) и демонстрационните дейности на хъб България на мрежа 7 "Подобряване  на ефективността на хранителните вещества в градинарството", и мрежа 9 „Намаляване употребата на пестицидите при производството на грозде, плодове и зеленчуци“, както и ползите и предимствата за земеделските стопани от участието им в проекта.

Експерите от НССЗ разясниха на присъстващите  условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.  и представиха възможностите за безплатно изготвяне на проектни предложения от страна на НССЗ на кандидати, които отговарят на изискванията за допустимост.