Събитието беше организирано от НССЗ по проект НЕФЕРТИТИ. В уебинара се включиха 50 участници - земеделски стопани, консултанти, научни работници, представители на бизнеса в областта на земеделието, студенти.

Основните теми на онлайн събитието бяха следните:

 

 

• Управление на храненето на зеленчуковите култури за производство на функционална (здравословна) продукция;
• Роля на калия и магнезия за формиране на ценни хранителни съставки  и за преодоляване на стресови ситуации;
• Добри практики и новости в прилагането на калиеви и магнезиеви торове за увеличаване съдържанието на здравословни съставки в зеленчуковите култури
• Диагностика  на храненето с калий и магнезий;  
• Визуални признаци на дефицит на калий и магнезий при зеленчукови култури;

Темите бяха представени от доц. д-р Маргарита Николова - дългогодишен университетски преподавателс богата научна дейност в областта на  агрохимията, хранене и торене на земеделските култури, баланс на хранителните елементи, добри земеделски практики, проблеми на торенето в българското земеделие, екологични проблеми, както и системи и модели за препоръки за торене на земеделски и енергийни култури .

Още при онлайн регистрацията за участие постъпиха множество конкретни въпроси към лектора.

По време на уебинара най-голям интерес предизвика ключовото значение на калия и магнезия за формиране на ценни хранителни съставки и за преодоляване на стресови ситуации, както и за решаващото значение за азотната ефективност, увеличаване на  захарното съдържание и подобрява оцветяването и аромата на плодовете. Обърнато бе специално внимание на проблемите при дефицит на калий - намален добив, намален ефект от азот, ниско съдържание на сухо вещество и намалена трайност, увеличена чувствителност на засушаване,увеличена податливост на заболявания и получаване на продукция с  влошено качество.  Представени бяха редица нагледни примери за визуална диагностика при дифицит на хранителни елементи.

Интерес придизвика и темата за добрите практики и новости в прилагането на калиеви и магнезиеви торове за увеличаване съдържанието на здравословни съставки в различни зеленчукови култури  - ефективност, избора на подходяща форма на торовете, оптимални норми и срокове на торене.

В заключителната си част участниците в уебинара се обединиха около извода, че  земеделието трябва да се промени по начин, който ще свърже тясно производството на храни със здравето и изискванията към храненето на хората. Прилагането  на балансирано наторяване и управлението на хранителните вещества е един от ключовите фактори за  опазване на околната среда и с цел намаляване на  прекомерната употреба на торове и ефективното усвояване на  хранителни вещества от растенията.  Специалистите по хранене на растенията могат и трябва да играят важна роля при тези усилия в бъдеще.

Видео от проведения уебинар може да гледате в Youtube каналът на НССЗ.