Дата: 30 септември 2020 г. (сряда)

Място на провеждане: в Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - гр. Русе, кв. Образцов чифлик, ул. „Проф. Иван Иванов“ № 1

Добре дошли на информационен семинар с демонстрация на тема: "Намаляване употребата на пестициди при отглеждане на лозя!

Организатори: Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Русе и Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ към ССА, с подкрепата на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ на проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020.

 

Цел на семинара: Запознаване с технологии за отглеждане на сортове лозя с намалена употреба на продукти за растителна защита. Представяне на винените сортове с повишена зимоустойчивост и устойчивост на болести (сорт Кристален и сорт Мискет Викинг). Демонстрация на лозови насаждения и съответните сортове грозде.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Технологии за отглеждане на сортове лозя с намалена употреба на продукти за растителна защита

♦ Селекционни постижения на ИЗС „Образцов чифлик“ – представяне на иновативни сортове лозя

♦Представяне на проект „НЕФЕРТИТИ“ и дейности на НССЗ по мрежа №9 "Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци". Споделяне на добри практики.

Семинарът е отворен за всички желаещи да участват - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси се свържете с: Деница Гаджева – главен експерт координатор, ТОО-Русе към НССЗ; тел.: 0885 074 178

За въпроси по проекта се свържете със: Станимир Стефанов - член на екипа на НССЗ за изпълнение на проект NEFERTITI и координатор на хъб България на мрежа № 9 по проекта.

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!