На 10 декември 2020 г. (четвъртък) ще се проведе уебинар на тема „Подобряване на демонстрационните дейности във фермата“. Уебинарът се организира по проект НЕФЕРТИТИ.

Целта на уебинара е да запознае участниците с практичните инструменти за провеждане на демонстрация, да представи насоки и най-добри практики, които могат да помогнат при подготовката, организацията и оценката на бъдещи демонстрационни събития.

По време на събитието ще бъде представен уникален комплект за обучение за организиране на демонстрационни събития в земеделските стопанства, които е разработен съвместно от три европейски проекта по програма Хоризонт 2020 - AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI.

Начален час на уебинара: 13.00 ч.

Краен час на уебинара: 14.00 ч.

Участието в уебинара е безплатно, но се изисква предварителна регистрация.

След като се регистрирате, ще получите линк за участие в събитието.

Линк за регистрация: https://enquetes.inra.fr/index.php/445135?lang=en