НССЗ изпълнява проект ClimateSmartAdvisors по Програма Хоризонт Европа

Целта на проекта е разработване на web приложение (Agromo), предназначено за крайни потребители за наблюдение и анализ на три пилотни земеделски култури (пшеница, слънчоглед и царевица) въз основа на сателитни наблюдения и интелигентни модели. Планирано е приложението да съдържа специален модул за съветнически услуги за подпомагане на  земеделските производители (особено малките и средните) отглеждащи трите пилотни култури. Този модул ще предоставя на земеделските стопани съвети и препоръки в случай на установено при наблюдението забавено и/или нехомогенно развитие на културите, а и не само. Съветническия модул ще бъде  фокусиран и върху специфични техники, мерки за устойчиво земеделие и за намаляване на екологичния отпечатък от дейностите на земеделските производители при отглеждане на пилотните култури.

Партньори по проекта са:  НССЗ, Agromo Ltd, Дриймикс ООД и Аграрен университет - Пловдив

Проектът се финансира по Седма тръжна процедура по Планът за подкрепа на европейски държави сътрудничещи на Европейската космическа агенция (The Plan for European Cooperating States (PECS) of the European Space Agency) и стартира през месец януари 2023 г.

Ползи от проекта

1. Намаляване разходите на земеделските стопани, чрез намаляване употреба на хербициди, пестициди и разходи за напояване, като същевременно минимизира екологичния отпечатък в земеделието, намаляване на азотните емисии (амоняк) и поддържане на азотния баланс;

2. Уеб приложението Agromo ще се фокусира върху подпомагането на малки земеделски стопанства и млади земеделски производители и ще им помогне да увеличат произведената продукция, чрез нарочно създаден  модул за „Съвети за отглеждане на земеделски култури“, съдържащ богато информация и добри практики;

3. Ще помогне за прилагането на Европейския зелен пакт, а фермерите ще научат повече за положително въздействие на устойчивите земеделски практики върху биоразнообразието и здравето на почвата;

4. Модулната архитектура на приложението ще позволи в бъдеще лесна интеграция с технологии и машини, използвани в земеделието, в т.ч. дронове и трактори.


НССЗ участва в разработването на подпакет за съвети, съдържащ разработени кратки инструкции за фермерите и подпакет, съдържащ конкретни техники, мерки за устойчиво земеделие и за намаляване на екологичния отпечатък от техните дейности.

Експертите на НССЗ са специализирани в работата и обучението на фермери за подобряване на техните умения и по този начин ще помогне за представянето на приложението Agromo на потенциални бъдещи потребители. От друга страна, те постоянно работят с изследователи на Аграрен университет Пловдив за решаване на проблеми със земеделието и нередности в реколтата. Този богат опит носи значителна увереност в успеха на работата на НССЗ по проекта. В същото време самата НССЗ е потенциален клиент на Agromo, тъй като приложението ще им осигури отворен канал за достигане до фермерите.