Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г., Ви кани на заключително информационно събитие – конференция, което ще се състои на 18 октомври 2023 г. от 13. ч. в Аграрен университет гр. Пловдив - 5-та аудитория на лозаро-градинарския факултет.

По време на събитието  ще бъдат представени резултатите от проекта и основните характеристики и функционалности на софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти). Участниците ще бъдат информирани относно ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство и предтавени  стопанствата на ЗП Викор Асенов – който е водещ и ключов участник в проекта по внедряването на софтуера и ОПОРА ЗАДЕН БЪЛГАРИЯ ООД – с. Цалапица.

Поканата за проекта може да видите тук

Партньори по проекта:

Виктор Асенов – земеделски производител

ОПОРА ЗАДЕН БЪЛГАРИЯ ООД – с.Цалапица

Аграрен университет – гр.Пловдив

Национална служба за съвети в земеделието