Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“ планира да проведе в периода от месец април до месец октомври 2023 г. еднодневни информационни събития в различни области в страната с участието на различни целеви групи – земеделски стопани, потребители, търговци, консултанти, студенти и други заинтересовани лица. Те са част от  поредица информационни събития за възможностите и ползите от прилагането на Блокчейн технологията и резултатите от прилагането им при производство на земеделска продукция.

По време на информационните събития ще бъде представен проекта на  Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“ - „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.  

Участниците ще бъдат запознати с текущите резултати от проекта и с основните характеристики и функционалности на софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и информирани относно ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство. Ще бъдат предтавени и стопанствата на земеделския производител Викор Асенов, който е водещ и ключов участник в проекта по внедряването на софтуера и „ОПОРА ЗАДЕН БЪЛГАРИЯ“ ООД – с. Цалапица.

Датите и местата на  информационните събития са следните:

  • 26 април 2023 г. от 10.00 ч. – гр. Пловдив, Аграрен университет,
  • 26 май 2023 г.  от 13.00 ч. – гр. Бургас, ул.Цар Пеетър I № 1, ет.1, заседателна зала,
  • 31 май  2023 г. от 10.00 ч. – гр. Пловдив, Аграрен университет,
  • 16 юни 2023 г. от 13.30. ч. – с. Трапоклово, обл. Сливен, Читалище „Отец Паисий- 1928“,
  • 27 юни 2023 г. от 13.00 ч. – гр. Казанлък, бул. Освобождение №49, Институт по розата и етерично-маслените култури,
  • 22-23 юни 2023 г.  - с. Цалапица, обл. Пловдив, демонстрационната база на „Опора Заден България“ ООД в рамките на Летни открити дни – конференция с демонстрация,
  • 15 август 2023 г. – гр. Пловдив, бул. Марица № 122, ет. 1, Водна палата

Очакваме Ви!