Въпрос: Имам една нива от 13 дка, искам да засадя овошки (ябълки) на нея, удачно ли е сега да го направя през март месец?
 

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос, Ви информираме, че aгротехническите срокове за засаждане на ябълкова градина са до средата на м. април, но е наложително предварително агроклиматично и почвено проучване на земеделския терен. Препоръчваме Ви, да се свържете с експерт-агроном от някой от областните офиси на НССЗ за подробни консултации при създаване на ябълкова градина.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg