Въпрос: Здравейте!
Искам да зная как се определя дали дадена култура е градинска или полска (домати, пипер) защото ми казаха, че ако примерно първата година е домати се води, че е полски, а на следващата година вече ще се водят градински, може ли още първата година доматите да се водят градински и ако "да" как?
Благодаря предварително!

Отговор: В отговор на Вашия въпрос, Ви информираме, че:
Градински зеленчуци са зеленчуци, които по принцип влизат в сеитбооборот (през различните стопански години и през настоящата стопанска година (в случай че се отглеждат междинни / втори култури)) само с други зеленчуци, т.е. на една и съща площ се отглеждат само зеленчуци. Включват се и зеленчуци, които се отглеждат под ниски стъклени или полиетиленови покрития. 
За целите на мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР се приема, че младият фермер или полупазарният стопанин отглежда градински зеленчуци само в случай, че върху площта заета с градинските зеленчуци в продължение на периода на изпълнение на бизнес плана (т.е. за 5-те стопански години следващи стопанската година на кандидатстване) отглежда само зеленчуци без да засява / засажда върху нея други видове култури дори като междинни /втори култури.

Полски зеленчуци са зеленчуци, които по принцип влизат в сеитбооборот (през различните стопански години и през настоящата стопанска година (в случай че отглежда междинни / втори култури)) с други земеделски култури, т.е. на една и съща площ се отглеждат различни земеделски култури, а не само зеленчуци.

За да се водят доматите, пипера или краставиците като градински за целите на Програмата за развитие на селските райони, то те трябва да се отглеждат през целия период на изпълнение на бизнес плана за дадена мярка от ПРСР върху парцели, които се отглеждат само зеленчуци, т.е. за съответния парцел в бизнес плана трябва да е видно, че ще се отглеждат само зеленчуци от първата до последната година и тогава още първата година може да го отбележете като градински.

Имайте предвид, че с цел да се избегнат предпоставките за т.нар. изкуствено създадени условия, Ви съветваме площта, която първоначално е заявена като полски пипер/краставици/ домати да остане до края на петгодишния период на бизнес плана полски, а да не става градински на 2-ра, 3-та, 4-та или 5-та година. Ако ще бъдат градински е препоръчително да са такива още от първата година на изпълнение на бизнес плана.


Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91