Въпрос: Искам да кандидатствам по мярка 112, но не знам къде мога да проверя дали имота с който ще кандидатствам е в Натура. Може ли да ми съдействате да получа отговор дали имота е в натура?
Ще се радвам на вашия отговор!

Отговор: Във връзка с Вашите въпроси относно Натура 2000, моля вижте следните линкове:
http://natura2000bg.org/natura/zones_info_b.php?id=325 - това е информация за защитената зона
http://natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/zapovedi/BG0002111_DV_103_08.pdf - това е броя на Държавен вестник, в който е публикувана заповедта за обявяване на защитената територия.

Части от землището на посоченото от Вас село попадат в обхвата на защитена зона по Натура 2000, но посочения от Вас парцел не попада в горепосочената заповед.

В помощ на земеделските производители НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „ Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49

 

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91