Въпрос:

Добър ден

Имам пасище от 100 дка. и върху него пашуват 2-3 местни стада, като отказват да оставят земята ми на мира. Как мога да ги принудя да стоят далеч от пасището ми? Мога ли да конфискувам животните, влезли в моята земя? Или да разчитам на органите на МВР?

Отговор:

Във връзка със зададените от Вас въпроси ви информираме за следното:
Един от начините да ограничите навлизането на животни в имота Ви е да поставите ограда, след като трасирате (ако вече не сте го направили чрез Общинска служба по земеделие и поддържащата фирма) имота си  и по този начин установите точните граници. Напълно сме наясно, че това не е малка инвестиция от ваша страна, но няма как по друг начин да бъдат спрени животни при положение, че имотът ви вероятно е част от голям масив - мери пасища.
Информираме ви, че няма законова база на която да имате право Вие да конфискувате животните. Необходимо в случаите на неправомерно ползване и навлизане във вашия имот да уведомите органите на Министерство на вътрешните работи  и органите на местна власт - кмет или кметски наместник. Обърнете се към тях за информация  и за да ви разяснят процедурите по които те биха могли да ви съдействат.