Въпрос:

Здравейте.
Аз съм завършващ ученик и желанието ми е да се занимавам с калифорнийски червеи. Интересувам се откъде мога да ги набавя и с колко трябва да започна, ще мога ли да кандидатствам и за млад фермер. Моля, също така и да ми обясните цялата процедура за създаването, за икономическите единици и въобще всичко, което трябва да изпълня за да бъда одобрен .... Благодаря предварително.

Отговор:

В отговор на поставените от Вас въпроси Ви информираме, че в България има въведени две технологии за отглеждане на калифорнийски червеи. Едната е традиционната, при която калифорнийските червеи се отглеждат върху почва, а при другата, червеите се отглеждат върху твърда площадка от бетон или асфалт.
Когато фермата за калифорнийски червеи ще се разполага върху почва, предварително се оформят „корита” от материя, която пропуска при дъжд и поливане водата, но не позволява червеите да бягат в почвата.
При тази технология за оглеждане на калифорнийски червеи първо върху почвата се забиват колчета с размери 4х4х75 см. Първо се прави една права редица от колчета, в която колчетата са на 50 см. едно от друго.
Колчетата се забиват вертикално, като се оставят 50см от тези колчета да стърчат над почвата, а останалата част е забита в земята. Дължината на редицата зависи от това колко дълга ще бъде лехата с червеите, но не е много удачно тя да надвишава 50м. Успоредно на тази редица от колчета се прави друга такава по същият начин. Разстоянието между редиците зависи от това каква ширина се предпочита да има лехата с калифорнийските червеи. Препоръчва се тя да е 1 м., но е възможно да достигне и до 2 м. Ако сте избрали лехата да е широка 1 м., то втората успоредна редица от колчета също се забива на разстояние 1 м. от първата. Накрая на повърхността на колчетата се закрепя с помощта на пирони 2 мм. тел. За тази тел в последствие се закрепя (зашива) платното за коритата. Ако сте избрали ширината на лехата с калифорнийските червеи да бъде 1 м., то ширината на платното за червеите трябва да бъде 2,1 м. и с дължина, колкото ще бъде дълга лехата плюс още един метър. От това платно се оформя „коритото” на лехата.
Платното се разполага на дъното директно върху почвата и от двете страни от колчета с негова помощ се правят стените на лехата с калифорнийски червеи. Лехата с калифорнийските червеи и по тази технология на отглеждане задължително се разполага по посока на наклона.
При избора на терен за създаване на фермата за калифорнийски червеи трябва да се има впредвид, че в този бизнес най-големият разход е торът, с който ще се хранят червеите и по-скоро неговият транспорт до фермата. За това е най-добре фермата да се разположи максимално близо до ферма или ферми, от които ще се взима тора. Друго много важно нещо при изборът на терен за фермата е на това място да има достатъчно вода, с която да се поливат лехите с калифорнийските червеи. За предпочитане е водата да не е хлорирана.
След като е избран терена и е подготвен, вече може да се положат на дъното на леглата материалът с червеите, закупен от съществуваща вече ферма.
Червеите се транспортират основно в чували, заедно с част от торта, който сме взели от готово за размножаване легло. За ориентир можем да кажем, че червеите необходими за 1 кв.м. заедно с количеството тор, в който се транспортират се побират в два чувала, които общо приблизително тежат 60 кг.
Тези два чувала с червеи след като се транспортират до новата ферма се изсипват на площ от 1кв.м. от лехата.
След като се изсипят червеите се пристъпва към тяхното хранене. За целта се слага отгоре един слой с дебелина от около 5 см. с полуугнила тор. Този слой служи за храна на червеите за около две седмици след което се полага нов такъв слой и тази процедура се извършва на всеки две седмици през целият активен сезон, който е от 15 март до 15 декември приблизително.
Тази храна за червеите задължително се полива, защото червеите нямат зъби, а смучат торта.
За храна на червеите може да се използва всякакъв вид животинска тор, както друга органична материя, като растителна маса, дървесина, хранителни остатъци и др. Те обаче задължително трябва да са полуугнили. Най-често в България за храна на калифорнийските червеи се използва полуугнил говежди оборски тор. Сламата в него е полезна за червеите и не е замърсител. Храната на червеите обаче задължително се почиства от механични примеси, каквито са пръста, камъните и всички други неорганични материали.
В лехите с калифорнийските червеи целогодишно се поддържа около 80% влажност. Това става като лехите се поливат с вода един-два пъти седмично в зависимост от сезона и климатичните условия. За целта може да се полива ръчно, но може да се изградят и оросителни или дъждовални инсталации. За малки ферми това не е рентабилно.
Относно температурата, калифорнийските червеи се развиват добре във всички части на България. При екстремно високи температури се препоръчва по-често оросяване на лехите с червеите.
При ниски температури, каквито са през зимният сезон червеите се предпазват от студа, като предварително в началото на декември месец върху лехите се полага по-дебел слой с оборски тор (около 10 см) и лехите се покриват с полиетилен. Така положеният полиетилен се отваря 1-2 пъти при топло време през целият зимен сезон. За предпазване на червеите от светлината, която дразни и убива червеите, както и за запазване на влагата и предпазване от висока температура е препоръчително лехите да се покриват през летният сезон. За целта могат да се използват рогозки от тръстика, черги, засенчващи мрежи и др.
Червеите се размножават изключително бързо. През активният сезон за три месеца и при добро гледане те удвояват своя брой (своята гъстота). Когато се достигне тази максимална за тях гъстота може да се извадят от лехите половината червеи и да се зареди с тях нова леха със същата площ. Така за една година при добро гледане от една леха можем да се получат 8 пъти повече лехи. От една леха първо може да се получи още една. След три месеца от тези две лехи може да се получат още две и след още три месеца да има общо 8 лехи с червени калифорнийски червеи. Така за няколко години всеки фермер може да създаде много голяма ферма за калифорнийски червеи.
Самото разделяне на червеите се извършва, като с помощта на една по-гъста вила се отнеме половината от горният слой от лехата с калифорнийските червеи (там до където се вижда, че има червеи). При добри условия на гледане червеите винаги се намират в повърхностният слой на лехата до около 10 см. Този отнет слой с червеи се залага за гледане в ново легло. Ако червеите са достигнали максималната си гъстота, може да се  отнеме половината от тях, те се саморегулират и не увеличават повече гъстотата си с години,  до момента когато пак се отнеме част от тях.
За да се произведе качествен биотор (биохумус), преработката трае 12 месеца и готовата продукция се вади веднъж годишно. Ваденето на червеите от готовият биотор (биохумус), става по същият начин както при разделянето, но тогава с помощта на гъстата вила се отнема целия повърхностен слой от лехата докъдето има червеи. Този слой, в който са червеите, може да се сложи директно в нови подготвени легла. Може да се сложат и временно в чували докато се извади готовият биотор (биохумус) и после пак да се върне в същите лехи. Биоторът (биохумус), се намира в долният слой на лехата под слоя, в който има червеи. Този долен слой, когато се извади, се съхранява на сянка и на сухо място. При ваденето той е с около 80% влажност. Качественият биотор (биохумус) при продажба трябва да бъде с около 50% влажност. Затова се оставя за съхранение на проветриво място докато намали влажността си до 50% и след това се пресява, пакетира и продава.

До края на миналата година младите фермери имаха възможност да кандидатстват по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. През тази година също първоначално се очакваше да има прием на проекти по мярката, но до сега прием не е обявен. На този етап не сме уведомени дали е взето окончателно и официално решение от страна на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) дали ще има прием на документи по мярка 112, но най-вероятно тя няма да се отваря вече за прием, а младите фермери ще могат да кандидатстват по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР) и по специално по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“.

Предстои одобряване на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР) и мерките за кандидатстване по нея. Все още новите условия и изисквания за кандидатстване не са ясни и уточнени. Проектът е публикуван на сайта на МЗХ за ПРСР, рубрика „ПРСР 2014-2020 г.” - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101.

Съветваме Ви да следите специализираните сайтове на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд ''Земеделие” за Програмата за развитие на селските райони – www.prsr.government.bg и www.prsr.bg. Там се очаква да се публикуват наредбите по мерките от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и графиците за прием на заявления за подпомагане по мерките от Програмата. В наредбите ще бъдат подробно посочени и изискванията и условията за кандидатстване по съответната мярка.

Препоръчваме Ви да посетите и наш офис, за да Ви предложат различни решения за развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49