Въпрос:

Здравейте,
бенефициент съм по мярка 112 от одобрените след 2012г., които са със завишени изисквания за размера на стопанството и ИЕ.
Искам да предложа анексиране на сключения с ДФЗ договор. Мисля да променя отглежданата от мен култура на гъби кладница, отглеждана по екстензивен метод на открито - на пън. Във връзка с това имам следните въпроси:
1.За получаване на пълната сума от 12 500 евро, като второ плащане, колко ИЕ общо трябва да имам с ръста и на колко точно кв.м. метра трябва да отговаря при положение, че ще отглеждам единствено гъби на открито? 1038 кв.м.?
2.Земя с площ от 1038 кв.м. дали би била достатъчна?
3.Също така искам да попитам как се изчислява квадратурата на площите за отглеждане на гъби на пънче, които са на открито. Дали по развивката на кората, която би трябвало да отговаря на стелажната площ, или по площта на земята в/у, която са разположени ?
4. Може ли на земя с площ от 800 кв.м. да отглеждам 1100 кв.м. гъби на пън, които се нареждат под формата на клада, ако принципа за изчисляване на производствената площ е кората на дърветата (диаметър/дължина) ?

Отговор:

В отговор на Ваш въпрос 1  Ви информираме, че  за да получите пълния размер на субсидията  по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ стопанството ви трябва да има ръст от първоначалния размер с  7,5  ИЕ , т.е  при второ плащане големината на стопанството трябва да е минимум 11,5 ИЕ. (минимум 1040 кв.м. метра, ако отглеждате само гъби).
В отговор на Ваш въпрос 2 Ви информираме, че е по-сигурно да не разчитате на минималната ви необходима използвана земеделска площ (съгласно таблицата за изчисление на ИЕ – 1080 кв.м.), а да си осигурите повече за да сте сигурни, че при проверка и измерване с GPS от страна на контриращите органи няма да имате проблеми.
В отговор на Ваш въпрос 3  Ви информираме, че направихме проучване (поради тази причина се забави и изготвянето на отговора) и се установи, че няма утвърдена методика по която се изчислява квадратурата на площите за отглеждане на гъби на пънче, които са на открито. Като изходим от факта, че проверяващите измерват с GPS площи, трудно биха могли да измерят развивката на кората, а по-скоро по площта на земята върху, която са разположени съгласно технологията на отглеждане.
На място Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) мерят площта с GPS и правят снимки. Препоръчваме пънчета да не се редят едно върху друго, а да са едно до друго, съгласно описаната по-долу технология, тъй като в момента няма единно тълкуване на този казус.
В отговор на Ваш въпрос 4  Ви информираме, че ще бъде твърде рисковано за вас да отглеждате гъбите кладница на по-малка площ (800 кв.м.). Както вече казахме няма ясно утвърдена методика по която да се изчислява площта при отглеждането на гъба-кладница, затова е добре да имате цялата площ на земята върху която ще разположите дървесните трупчета, която е необходима съгласно таблицата за изчисляване на икономическите единици(ИЕ).
Известния екстензивен начин на култивирано отглеждане на гъбата-кладница  е върху стъблена дървесина от широколистни видове като дъб, бук и топола и др. Дървесните трупчета може да бъдат с диаметър от 22-40 см и с дължина (височина) - 30-40-50-80 см. Върху трупчетата се пробиват дупки (10-15 на брой) с диаметър 10-12 см и дълбочина 5-6 см, в които се поставя мицела на гъбата (около 1 ОО гр. на трупче). Трупчетата с мицела могат да се поставят в оранжерии и помещения (на закрито) или на полето на открито (поставят се на 1/3 в земята) на сенчести места. За развитие на мицела са необходими: топлина 27-310С, но мицела на гъбата може да се развива и при по-ниска температура - 15-250С. За развитието на мицела е необходима влага, поради което дървесните трупчета трябва често да се поливат, както да се полива и почвата, върху която са поставени. По информация, предоставена от Съюза на гъбопроизводителите, дървесните трупчета с мицела се изнасят на полето през м. август-септември, като се нареждат в 2 реда на разстояние 30-50 см. между редовете и 30-50 см вътре в редовете. Между наредените в редовете дървесни трупчета с мицела на гъбата може да се оставят пътеки от 80 до 1 м. разстояние. Тези пътеки са необходими за извършване на важни агротехнически мероприятия за отглеждане на гъбата като поливане, почистване, бране и др. Брането (прибирането) на продукцията започва през месец октомври.
Примерна схема на разположение на дървесните трупчета с мицела на гъбата на полето: 30-50 см/30-50 см/80-100 см.
Гъбата "Кладница", отглеждана върху дървесни трупчета може да се причислява към код 3094 "Култивирани гъби" от табл. 2 на Наредба N~ 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистъра на земеделските производители.
Считаме, че е редно за изчисление на първоначалния икономически размер на стопанството да се вземе под внимание площта в кв.м. върху която са разположени дървесните трупчета с мицела на гъбата (2 реда с дължина според мястото, с разстояние 30-50 см вътре редово и 30-50 см междуредово) и площта на пътеките между редовете - не повече от 1 м. разстояние).
Тъй като НССЗ не е органа, който може да тълкува този казус, Ви препоръчваме да си зададете въпроса писмено и до ДФЗ на адрес: гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" 136.