Въпрос:

Здравейте,

Предвиждат ли се промени в слоя „Постоянно затревени площи”?

 

Отговор:

 

В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви уведомяваме, че в Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) не разполагаме с информация дали се предвижда промяна в слой „Постоянно затревени площи”. По този въпрос препоръчваме да се обърнете към Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" (http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Structure/GDZGPO.aspx), както и да следите електронните страници на МЗХ (www.mzh.government.bg) и Държавен фонд „Земеделие” (www.dfz.bg).