Въпрос:

Привет,

Имам въпрос свързан с определяне на СПО на трюфели. В проектната таблица има ред на който е отбелязан СПО на квадратен метър гъби. Питам трюфелите включени ли са като вид и ако да, то колко квадратни метра е едно заразено растение? Ако смятате че ще е по- добре да говорим на място, бих искал да попитам възможно ли е да си запазя час за среща ?
Благодаря за отделеното време !

 

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че трюфелите не са включени в таблицата за изчисляване на Стандартния производствен процес (СПО) и съответно за тях няма определен СПО. В таблицата за изчисление на икономическия размер на земеделските стопанства и в инструкцията за нейното попълване (http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1431592179.rar) има определен СПО само за култивираната печурка и за гъба кладница. Изчисляването на икономическия размер на земеделското стопанство отглеждащо трюфели би трябвало да зависи от вида на дърветата и да се определят от СПО на трайните насаждения върху, които се отглеждат. Например, когато трюфелите се гледат  върху овощни дървета би трябвало да се взима СПО на овощните дървета.

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че нашето становище не задължава Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция да се съобрази с него. В тази връзка Ви препоръчваме да се обърнете и към Дирекция „Развитие на селските райони” (Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони) на e-mail: rdd@mzh.government.bg или на адрес гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" 55, тел.: 02/985 11 354, факс: 02/981 94 23.
Ако желаете може да се свържете  с офис на НССЗ. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49.