Въпрос:

Здравейте,
Имам намерение през тази година да кандидатствам по Мярка 6.1. Желая да отглеждам дървесни гъби - шийтаке, но видях, че не са посочени в таблицата за СПО. Разговарях с консултанти, но получавам различни мнения.
Обръщам се към вас с молба да ми отговорите дали ще може да се кандидатства за финансиране отглеждането на гъби шийтаке!
Благодаря предварително!

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос ви информираме, че по този въпрос сме направили проучване и сме изпратили официално запитване до Дирекция „Развитие на селските райони" в МЗХ, която е Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони(ПРСР), но за съжаление до този момент не сме получили отговор. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101  е публикувана таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1427279629.rar. Таблицата е включена и като приложение № 1 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.  В настоящият момент в таблицата за изчисляване на стандартен производствен обем (СПО) за гъбата „шийтаке" няма специален код, по който тя да се запише. За гъбите има код за култивирани печурки – 30941 и за гъба кладница – 30942. В тази връзка се предполага, че за гъбата „шийтаке" няма изчислен стандартен производствен обем (СПО) т.е., че за нея в момента СПО е „0”.
Съветваме Ви да посетите най-близкия териториален офис за Вас за да се консултирате с нашите експерти за отглеждане на друг вид гъби или култура, ако желаете да кандидатствате подмярка 6.1."Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.