Въпрос:

Здравейте,
Необходима ми е малко информация. Предстои ми закупуването на нива. Имам планове да посадя орехови фиданки. Земята дълги години е обработвана и са отглеждани житни култури върху нея.
От какъв анализ се нуждая (на кои показатели), за да се пресметнат необходимите количества торове? Каква е цената на анализа? Предлагате ли като услуга препоръки за торене? Мисля след време да кандидатствам по програма и ако може информация за екологично торене.
Какви проби като дълбочина и количество ще е необходимо да донеса?

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че взимането на почвени проби може да се извърши по указание за вземане на почвени проби http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Ukazania%20za%20vzimane%20na%20pochveni%20probi%20za%20agrohim%20analiz.pdf. За нови трайни насаждения е препоръчително да се вземат проби от дълбочини 0-30см, 30-60см и 60-90см, а количеството на всяка проба да е около 0,500 кг. Анализите, които препоръчваме за трайните насаждения са: определяне на pH в калиев хлорид, определяне съдържанието на минерален азот (амонячен и нитратен азот), усвоими фосфор и калий, активен калций и хумус.
На база на получените резултати може да Ви бъде изготвена препоръка за торене с биоторове, в която ще е посочено необходимото им количесво.
Биологично торене може да бъде осъществено чрез внасяне в почвата на угнил оборски тор от екстензивно (свободно) отглеждани животни. За увеличаване на органиката на почвата, може да бъде извършено и зелено торене със зимни и пролетни житно-бобови едногодишни смеси. При биологично земеделие могат да бъдат използвани различни видове биоторове вместо минерални, както и различни биопродукти с цел растителна защита.

Взетите почвени проби могат да бъдат изпратени на адрес: Национална служба за съвети в земеделието, отдел Аналитична лаборатория,  гр. София, ул. Шосе Банкя № 7 или да бъдат донесени на място с попълнено заявление за почвени проби (http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Model%20zaqvlenie%20pochveni%20probi%20plateni.pdf ).
Анализът на пробите се извършва по утвърден ценоразпис (http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/CENORAZPIS%2009.05.2013.pdf ). Заплащането се извършва само по банков път  (http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Smetka%20NSSZ%20UNICREDIT%20BULBANK.pdf.). При изпращането на пробите за анализ е необходимо да се приложи и копие от платежното.
Резултатите могат да Ви бъдат предадени лично, изпратени по е-mail или с куриер.
За информация относно възможностите за подпомагане от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  може да се обърнете към наш териториален офис. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще изготвя безплатно проектите на кандидати млади фермери по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани” и по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г..

Съветваме ви да посетите най-близкия за Вас териториален областен офис и да се консултирате с нашите експерти за възможностите за създаване и развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и ще Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР по които Службата ще работи.
НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49.

Работно време на Аналитичната лаборатория към НССЗ е от понеделник до петък - от 8.00 ч. до 16.30 ч.
За повече информация за Аналитичната лаборатория към НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Лаборатория” (http://www.naas.government.bg/bg/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F ).