Въпрос:

Здравейте,
предишния път, когато Ви писах бяхте много любезни и ми отговорихте много точно, за това искам да Ви задам още няколко въпроса.
1. През следващата седмица ми предстои да взема земя под аренда за 10 годишен период. За да кандидатствам по 4.1 на пролет искам да подготвя необходимия СПО. Въпросът ми е, ако от сега до момента на кандидатстване засея две култури една сега на есен и една в ранна пролет, върху, коя от двете култури ще и бъде изчислен СПО през пролетното отваряне на програмата?
2. Ако кандидатствам по програма 6.1 и не успея да изпълня намерението за СПО до 30 септември 2015, освен че няма да бъда удобре, ще има ли санкции при бъдещи кандидатствания?
Благодаря предварително!

Отговор:

Пo отношение на първият Ви въпрос, Ви информираме, че в случай, че през пролета на 2016 г. кандидаствате по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., при изчисляването на стандартния производствен обем на Вашето земеделско стопанство ще се включат:
- Едногодишните земеделски култури, които са засяти/засадени в периода от 01.10.2015г. до датата на кандидатстване, както и тези едногодишни култури, които ще бъдат засяти/засадени след датата на кандидатстване, но не по-късно от 30.09.2016г.;
- Многогодишните земеделски култури (трайните насаждения), които са налични към датата на кандидатстване независимо кога са засяти/засадени, както и тези многогодишните земеделски култури (трайните насаждения), които ще бъдат засяти след датата на кандидатстване, но не по-късно от 30.09.2016г.;
(Имайте предвид, че има вероятност да има промяна в Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 (http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136462960) по отношение на възможностите за кандидатстване с намерение с трайни насаждения).
- Отглежданите към момента на кандидатстване животни в земеделското стопанство.

Пo отношение на вторият Ви въпрос, Ви информираме, че в случай, че сте кандидатствали по подмярка 6.1. с намерение да засадите култури до 30.09.2015г. и не ги засели / засадили до тази дата, съгласно Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г., последствията би трябвало да бъдат следните:
- В случай, че не сте бил одобрен до 30.09.2015г., проектът ще Ви бъде отхвърлен;
- В случай, че вече сте одобрен, то няма да получите първото плащане по подмярката и договорът Ви с Държавен фонд „Земеделие” ще бъде прекратен.