Въпрос

Здравейте аз съм ветеринарен лекар и искам да ви попитам, мога ли сам да изготвя проект по ПРСР? Става въпрос за изграждане на дъговидно хале около 250 кв.м. Обработвам около 700 дка. Земя и съм регистриран зем. производител.

Отговор:

Във връзка със зададения от Вас въпрос искаме да Ви информираме, че предоставената от Вас информацията  е недостатъчна за да можем да Ви дадем  пълен отговор.
Информираме Ви, че по нито една мярка от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. няма задължително изискване  да ползвате услугите на консултантска организация и можете сам да си изготвите проект за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 г..